Các API vui lòng liên hệ Hotline hoặc FB + Zalo để đc hỗ trợ nhanh nhất.

Tích hợp

p>


API nạp:

Đối với thẻ Đt: http://thuthe365.com/home/api_nap_cham/user_id/seri/ma_the/loai_the/menh_gia/note

Trong đó:

 • user_id là số id bạn trên web
 • menh_gia là mệnh giá thẻ, ví dụ 50000
 • loai_the là loại mạng của thẻ theo số: 1 là Viettel , 2 Mobi , 3 Vina
 • note là nội dung ghi chú nếu bạn cần (có thể bỏ trống), chúng tôi sẽ trả lại nội dung này cùng với kết quả thẻ trả về lúc callback lại kết quả.

Trạng thái trả về: 

 • 10 - Gửi thành công.
 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt.
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công trước đây.
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối trước đây.
 • 13 - Mã thẻ có kí tự không phải là số.
 • 14 - Seri có kí tự không phải là số.
 • 135 - Lỗi khi gửi mã Viettel không phải 13 hoặc 15 kí tự, mã VT luôn 13 hoặc 15 kí tự.
 • 314 - Lỗi khi gửi mã Vina không phải 14 kí tự, mã Vina luôn là 14 kí tự.
 • 404 - Lỗi  chưa xác định.

API  check trạng thái thẻ:

http://thuthe365.com/home/check_status_thuthe/user_id/seri/ma_the

Trạng thái trả về: 

 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt.
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công.
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối.
 • 11 - Thẻ này không phải do user này nạp.
 • 12 - Thẻ này không tồn tại trên hệ thống.
 • 404 - Lỗi chưa xác định.

API Callback card :

Tạo link callback nhận các giá trị post bên dưới gửi cho admin, 
Giá trị Post dưới đây là kết quả của thẻ khi web duyệt xong được đẩy về web nhận tích hợp:
$_POST['seri'] // seri thẻ
$_POST['pin'] // mã thẻ
$_POST['menh_gia'] // mệnh giá
$_POST['real_amount '] // Số tiền thực nhận được tại web khi đổi thẻ
$_POST['card_type']  // Loại thẻ ( 1 là Viettel, 2 là Mobi, 3 là Vina)
$_POST['status'] // Trạng thái thẻ ( 1 là thẻ đúng, được chấp nhận thành công, 3 là bị tự chối)

$_POST['menhgia_thuc'] // Mệnh giá thực của thẻ mà thuthe nạp được (Nếu khai báo sai mệnh giá: Trả về mệnh giá thực nếu số tiền khai báo lớn hơn mệnh giá gốc của thẻ, nếu số tiền khai báo nhỏ hơn mệnh giá gốc sẽ trả về mệnh giá khai báo)

$_POST['note'] // Chú thích mà bạn gửi lên.

Trạng thái trả về của $_POST['status']: 

 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt.
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công.
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối.
 • 11 - Thẻ này không phải do user này nạp.
 • 12 - Thẻ này không tồn tại trên hệ thống.
 • 404 - Lỗi chưa xác định.

API trạng thái thẻ đang hoạt động hay bảo trì

http://thuthe365.com/home/status_card_active


LÝ DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI THUTHE365.COM

Chiết khấu Thấp

Từ ngày 1 - 21 hàng tháng cam kết chiết khấu cực tốt chỉ từ 20% đến 25%.

Tốc Độ

Hệ thống Auto duyệt thẻ 3 nhà mạng ổn định 24/24. Cam kết không nuốt thẻ, duyệt thẻ tốc độ cao..

Rút Tiền Nhanh

Hỗ trợ duyệt lệnh rút tiền ngay khi khách hàng có việc cần hoặc có yêu cầu tiền sẽ nhận về trong vòng vài phút.

Tiện lợi

Đổi Thẻ Online – đổi thẻ ngay tại nhà, không cần thủ tục phức tạp. Bảo mật thông tin khách hàng.